Number of employees employed on employment contracts:

Number of employees employed on employment contracts and people employed on civil law contracts (as of 31/12/2018)
The company nameNumber of employees employed under a contract of employmentNumber of people employed on civil law contracts
Enea SA 391 8
Enea Centrum Sp. z o.o. 1 686 202
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 102 13
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
30 0
Enea Ciepło Serwis Sp. z o.o. 135 1
Enea Ciepło Sp. z o.o. 445 7
Miejska Energetyka
Cieplna Piła Sp. z o.o.
131 2
Enea Operator Sp. z o.o. 4 408 12
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 127 7
Enea Elektrownia Połaniec SA 470 9
Enea Bioenergia Sp. z o.o. 168 4
Enea Pomiary Sp. z o.o. 158 8
Enea Serwis Sp. z o.o. 596 24
Enea Logistyka Sp. z o.o. 165 1
Enea Trading Sp. z o.o. 92 2
Annacond Enterprises
Sp. z o.o. in liquidation
0 0
Enea Badanie i Rozwój
Sp. z o.o.
0 3
Enea Innowacje Sp. z o.o. 5 4
Energo-Tour
Sp. z o.o. in liquidation
0 0
TOTAL
11 109 307
 

Employees covered by a collective agreement in 2018 [%]
The company nameTotal
Enea SA 1 97,44
Enea Centrum Sp. z o.o. 100,00
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 99,33
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 100,00
Enea Ciepło Serwis Sp. z o.o. 100,00
Enea Ciepło Sp. z o.o. 100,00
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 2 not applicable
Enea Operator Sp. z o.o. 100,00
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 100,00
Enea Elektrownia Połaniec SA 100,00
Enea Bioenergia Sp. z o.o. 2 not applicable
Enea Pomiary Sp. z o.o. 100,00
Enea Serwis Sp. z o.o. 100,00
Enea Logistyka Sp. z o.o. 49,70
Enea Trading Sp. z o.o. 63,00
Annacond Enterprises Sp. z .o.o. in liquidation 2 not applicable
Enea Badanie i Rozwój Sp. z o.o. 2 not applicable
Enea Innowacje Sp. z o.o. 2 not applicable
Energo-Tour Sp. z o.o. in liquidation 2 not applicable
  1. 2.56% of the employees of Enea SA resigned from taking up their collective agreement.
  2. A collective agreement does not exist in the Company.