Pracownicy są dla nas kluczowym zasobem, dzięki któremu mamy możliwość kształtowania i rozwoju naszej organizacji. Zależy nam na tworzeniu przyjaznego miejsca pracy, dającego naszym Pracownikom satysfakcję z bycia częścią Grupy Enea.

Liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na:

Liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
(stan na dzień 31.12.2018 r.)
Nazwa spółkiLiczba Pracowników
zatrudnionych na
umowę o pracę
Liczba osób
zatrudnionych na
umowy cywiloprawne
Enea SA 391 8
Enea Centrum Sp. z o.o. 1 686 202
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 102 13
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 30 0
Enea Ciepło Serwis Sp. z o.o. 135 1
Enea Ciepło Sp. z o.o. 445 7
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 131 2
Enea Operator Sp. z o.o. 4 408 12
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 127 7
Enea Elektrownia Połaniec SA 470 9
Enea Bioenergia Sp. z o.o. 168 4
Enea Pomiary Sp. z o.o. 158 8
Enea Serwis Sp. z o.o. 596 24
Enea Logistyka Sp. z o.o. 165 1
Enea Trading Sp. z o.o. 92 2
Annacond Enterprises Sp. z o.o. w likwidacji 0 0
Enea Badanie i Rozwój Sp. z o.o. 0 3
Enea Innowacje Sp. z o.o. 5 4
Energo-Tour Sp. z o.o. w likwidacji 0 0
OGÓŁEM
11 109 307


Pracownicy objęci układem zbiorowym w 2018 r. [%]
Nazwa spółkiOgółem
Enea SA 1 97,44
Enea Centrum Sp. z o.o. 100,00
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 99,33
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 100,00
Enea Ciepło Serwis Sp. z o.o. 100,00
Enea Ciepło Sp. z o.o. 100,00
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 2 nie dotyczy
Enea Operator Sp. z o.o. 100,00
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 100,00
Enea Elektrownia Połaniec SA 100,00
Enea Bioenergia Sp. z o.o. 2 nie dotyczy
Enea Pomiary Sp. z o.o. 100,00
Enea Serwis Sp. z o.o. 100,00
Enea Logistyka Sp. z o.o. 49,70
Enea Trading Sp. z o.o. 63,00
Annacond Enterprises Sp. z o.o. w likwidacji 2 nie dotyczy
Enea Badanie i Rozwój Sp. z o.o. 2 nie dotyczy
Enea Innowacje Sp. z o.o. 2 nie dotyczy
Energo-Tour Sp. z o.o. w likwidacji 2 nie dotyczy
  1. 2,56% Pracowników Spółki Enea SA zrezygnowało z objęcia ich układem zbiorowym.
  2. W Spółce nie funkcjonuje układ zbiorowy.