Podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu wyrażamy w budowaniu pozytywnych relacji z naszymi Interesariuszami. Dążymy do tego, aby w ważnych decyzjach społeczno-gospodarczych uwzględniać ich oczekiwania. Ważnym elementem jest również efekt synergii wynikający z podejmowanej współpracy z różnymi organizacjami.