Jesteśmy świadomi, że pojawienie się w naszej Grupie zdarzeń niepożądanych może mieć negatywny wpływ na naszą reputację oraz postrzeganie przez otoczenie społeczno - biznesowe. Dlatego też wiarygodność, transparentność oraz uczciwość to priorytety naszej Grupy. Cenimy sobie posiadany wizerunek oraz długoletnie relacje z partnerami biznesowymi, Klientami, partnerami społecznymi i Pracownikami.

Nasze cele:

 • Prowadzenie aktywności biznesowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i bez jakichkolwiek przejawów korupcji i łapownictwa;
 • Zapobieganie występowaniu zjawisk o charakterze korupcyjnym oraz ich eliminowanie;
 • Przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska konfliktu interesów;
 • Wprowadzanie regulacji zapewniających transparentność w relacjach z Kontrahentami, wpływających na minimalizowanie ryzyka pojawienia się strat finansowych i reputacyjnych w spółkach Grupy.

Efekty:

 • Nie odnotowaliśmy przypadków korupcji w spółkach naszej Grupy;
 • Wszyscy Pracownicy naszych spółek zostali poinformowani o obowiązujących zasadach przeciwdziałania korupcji;
 • Wszyscy członkowie organów zarządzających naszej Grupy zostali poinformowani o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji;
 • Prawie 100 % Pracowników odbyło obowiązkowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji.

vision and mission

REALIZOWANE DZIAŁANIA I DOKUMENTY 

Realizowane działania:

 • Upowszechnianie wiedzy z zakresu przeciwdziałania korupcji podczas szkoleń adaptacyjnych dla nowo zatrudnionych Pracowników;
 • Systematyczne prowadzenie szkoleń w ramach bezpośrednich spotkań lub za pomocą, wspólnej dla spółek Grupy, platformy e-learningowej.

Dokumenty w obszarze Compliance:

 • Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea;
 • Polityka Compliance Grupy Enea;
 • Kodeks Etyki Grupy Enea;
 • Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej Enea;
 • Zasady prowadzenia działań sponsoringowych w Grupie Enea.