Nieodłącznym elementem budowania sprzyjających warunków pracy jest inwestycja w rozwój Pracowników. W związku z tym, organizujemy szereg szkoleń i inicjatyw, które z jednej strony podnoszą kompetencje Pracowników, a z drugiej wpływają na zachowanie konkurencyjności w branży.

training and development

Naszym celem jest rozwój Pracowników, ale też minimalizacja ryzyka, że nabyta wiedza opuści organizację wraz z niekontrolowanym odejściem wykwalifikowanych kadr.

Zabiegamy o to, by postrzegano nas jako nowoczesnego i atrakcyjnego pracodawcę, który jest w stanie stworzyć warunki do indywidualnego rozwoju oraz umożliwia zdobycie doświadczenia poprzez zlecanie ambitnych zadań.

  • Jesteśmy świadomi, że nasi Pracownicy wraz ze swoimi umiejętnościami, kompetencjami i doświadczeniem stanowią o sile Grupy Enea. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację opartą na wartościach.
  • Inwestujemy w ludzi, ponieważ nasz sukces zależy od ich rozwoju osobistego i zawodowego. Grupa Enea inwestuje w ich rozwój nie tylko poprzez szeroki pakiet szkoleń i kursów, dofinansowanie studiów wyższych, ale przede wszystkim poprzez możliwość realizacji ciekawych wyzwań zawodowych.
  • Określając w „Procedurze realizacji działań rozwojowych kapitału ludzkiego w Grupie Enea” jasne i przejrzyste zasady rozwoju Pracowników, zapewniamy i dajemy naszym Pracownikom szansę na rozwój i awans, niezależnie od zajmowanego stanowiska.