INICJATYWY ROZWOJOWE
  • W poszczególnych spółkach naszej Grupy w 2018 roku odbywały się różnorodne szkolenia w formie tradycyjnej oraz e-learningowej. Kierując do menedżerów ofertę szkoleń zależy nam, by każdy z nich był świadomy swojej roli w organizacji, swojego wpływu na kształtowanie kultury organizacyjnej oraz obowiązku rozwijania kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych, podległych mu Pracowników. Stąd bogata dla nich oferta w poszczególnych spółkach.
  • Poza szkoleniami dla kadry kierowniczej i zarządzającej, nasi Pracownicy podnoszą kwalifikacje i uczestniczą w kursach, konferencjach, studiach, które bezpośrednio wpływają na ich profesjonalizm na stanowisku pracy. W roku 2018 Pracownicy mogli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze zagadnień technicznych, finansowych, prawnych, rozwoju osobistego. Oferta szkoleń jest bardzo bogata. Oferujemy również szkolenia pozwalające na zdobycie licznych uprawnień wymaganych na stanowisku pracy. Elastycznie reagując na zdarzenia rynkowe czy zmiany prawne, proponujemy Pracownikom, którzy realizując swoje obowiązki mogą mieć dostęp do danych osobowych, szkolenia z ochrony danych osobowych zgodnie z „RODO”.