Przywiązujemy szczególną wagę do budowania relacji opartych o jasne i przejrzyste zasady, dlatego też stosujemy określone procedury i polityki.

Zasady pracy w poszczególnych spółkach Grupy Enea regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w tym Kodeks Pracy) oraz wewnętrzne procedury i instrukcje. Zależy nam na transparentnej współpracy w Grupie Enea, dlatego też w większości naszych spółek funkcjonują m.in. dokumenty określające procedury rekrutacji Pracowników, zasady premiowania, instrukcje ewidencjonowania czasu pracy, zasady ewidencjonowania i rozliczeń podróży służbowych, zasady realizacji rozstań z Pracownikami. Do najważniejszych dokumentów wewnętrznych należą:

Akty pochodne w Grupie Enea w zakresie HR
 • Kodeks Etyki Grupy Enea;
 • Procedura Komitetu Zarządzania Grupy Enea dotycząca polityki personalnej w zakresie obsady Zarządów i Rad Nadzorczych spółek;
 • Procedura realizacji działań rozwoju kapitału ludzkiego w Grupie Enea;
 • Zasady adaptacji w Grupie Enea.
Enea
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego;
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Enei SA oraz Spółek zależnych;
 • Regulamin Pracy w Enei SA;
 • Regulamin wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w GK Enea;
 • Programy szkoleń BHP dla Enei SA;
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w Enei SA;
 • Regulamin Premiowania Pracowników Enei SA;
 • Regulamin Premiowania Pracowników Enei SA w oparciu o System Zarządzania przez Cele;
 • Model Kompetencji Enei SA;
 • Procedura Rekrutacji w Enei SA;
 • Zasady wnioskowania i nadawania odznaczeń w Grupie Kapitałowej Enea;
 • Regulamin Odznaki zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea.
Enea Operator
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego;
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Enei SA oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu;
 • Regulamin Pracy Pracowników Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Procedura Rekrutacji;
 • Regulamin funkcjonowania systemu Zarządzanie Przez Cele w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Regulamin organizacji podróży służbowych w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Procedura szkoleń okresowych BHP w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Procedura szkoleń prac pod napięciem w Enei Operator Sp. z o.o.
Enea Centrum
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego;
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Enei SA oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu;
 • Regulamin Pracy w Enei Centrum Sp. z o.o.;
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w Enei Centrum Sp. z o.o.;
 • Regulamin Premiowania Pracowników Enei Centrum Sp. z o.o. w oparciu o System Zarządzania przez Cele;
 • Zasady realizacji rozstań z Pracownikami w Enei Centrum Sp. z o.o.
Enea Elektrownia Połaniec
 • Regulamin Pracy;
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Enei Elektrowni Połaniec SA;
 • Regulamin Wynagradzania Kadry Menedżerskiej;
 • Program Ochrony Zdrowia;
 • Procedura Identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego;
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w Enei Elektrowni Połaniec SA;
 • Porozumienie ze Związkami Zawodowymi z dnia 30 grudnia 1999 r. dotyczące zasad współpracy;
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z działalnością związkową zawarta ze spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji;
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z prowadzeniem PKZP zawarta ze spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji;
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Instrukcja w sprawie przeprowadzania oceny Pracowników;
 • Instrukcja w zakresie administracji kadrowej;
 • Instrukcja w sprawie badań lekarskich;
 • Instrukcja ewidencji czasu pracy.
Enea Wytwarzanie
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego;
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Umowa Społeczna dla Pracowników Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Regulamin pracy dla Pracowników Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Procedura zarządzania personelem Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Regulamin premiowania Pracowników Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Regulamin premii rocznej dla Pracowników Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Procedura Rekrutacji.