Stawiamy na innowacyjność oraz szeroko rozumiany rozwój. Nasza działalność jest doceniana w obszarach gospodarczych, klienckich, społecznych, środowiskowych oraz technologicznych.


Bursztyn Polskiej Energetyki

„Bursztyn Polskiej Energetyki”, otrzymują osoby, firmy, instytucje lub samorządy za działania, które w szczególny sposób przyczyniły się, w ostatnim czasie, do rozwoju polskiej energetyki. Grupa Enea znalazła się w prestiżowym gronie nagrodzonych. Doceniono nas za zakończoną sukcesem budowę nowego bloku B11 w Elektrowni Kozienice, a tym samym za wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Srebrny Listek CSR

Grupa Enea została wyróżniona przez Tygodnik Polityka „Srebrnym Listkiem CSR”. Wśród laureatów znalazły się firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych, rekomendowanych przez normę ISO 26000, oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie. Istotnym elementem ich funkcjonowania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania Pracownikami, a o efektach swoich działań cyklicznie informują wszystkich Interesariuszy.

Wawrzyn Pracy Organicznej

Enea otrzymała „Wawrzyn Pracy Organicznej 2018” w kategorii „Partnerska formuła budowania gospodarki”. Wawrzyny Pracy Organicznej to wyróżnienia przyznawane przez Unię Wielkopolan za aktywny wkład w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Wielkopolski.

OscarInno

Enea otrzymała statuetkę „OscarInno” - nagroda Profesorska za film o innowacji (blok B11), podczas Gali Ludzi Innowacji, stanowiącej część II Kongresu Innowacji w Energetyce 2018.

Jubileuszowy tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”

Podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł, Enea oraz LW Bogdanka zostały wyróżnione, jako firmy, które w ciągu dwóch ostatnich dekad w istotnym stopniu wpływały – i nadal wpływają – na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i gospodarce. Spółki otrzymały tytuł „Tych, którzy zmieniają polski przemysł”. Enea została doceniona za „racjonalność takich działań jak konsolidacja w sektorze energii i paliw oraz inwestycje w nowoczesne technologie i moce konwencjonalne”. Doceniono m.in. włączenie Elektrowni Połaniec do naszej Grupy i oddanie do użytku bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice.

Certyfikat „PreQurs”

Enea Ciepło uzyskała certyfikat redukcji emisji „PreQurs”, który jest ważny nie tylko dla spółki i Grupy Enea, ale przede wszystkim dla mieszkańców Białegostoku i Klientów naszych usług. Enea Ciepło, za instalacje doprowadzające ciepło systemowe Klientom, otrzymała klasę A oraz znak „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION), co oznacza, że jej działalność pozbawiona jest emisji.

Sportowy Mecenas Roku

Enea za szczególne zaangażowanie we wspieranie sportu w Wielkopolsce została uhonorowana tytułem „Sportowego Mecenasa Roku”.

Znak jakości serii „NO SMOG”

Enea Ciepło pomyślnie przeszła proces certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W efekcie otrzymała znak jakości serii „NO SMOG” i znalazła się w gronie firm wytwarzających energię cieplną w sposób ekologiczny.

Transparentna Spółka Roku 2017 w ramach indeksu giełdowego mWIG40

Redakcja Parkietu po raz drugi przeprowadziła ranking, którego celem było wyłonienie najbardziej przejrzystych spółek z trzech głównych indeksów giełdowych. Ocenie podlegały sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Enea otrzymała wyróżnienie w kategorii „Transparentna Spółka Roku 2017 z indeksu mWIG40”.

EkoJanosik - Zielona Wstęga Polski 2018

Enea została laureatem, a Enea Ciepło otrzymała wyróżnienie w finale konkursu Krajowej Nagrody Ekologicznej „EkoJanosik” – Zielona Wstęga Polski”. Nagroda przyznawana jest za obniżanie poziomu niskiej emisji, działania na rzecz edukacji oraz rozwoju elektromobilności. Inicjatywa promuje firmy i samorządy, które wdrażają rozwiązania pozytywnie wpływające na stan środowiska naturalnego oraz podnoszą świadomość ekologiczną Polaków.

Złota Strona Emitenta

Serwis relacji inwestorskich Enei został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych „Złota Strona Emitenta”, za wysoki poziom strony internetowej oraz sposobu komunikacji z internautami.

Acanthus Aureus

Grupa Enea otrzymała nagrodę „Acanthus Aureus”, czyli „Złoty Akant” za najlepsze stoisko na targach EXPOPOWER 2018 w Poznaniu.

Stambułka Staszowska

Staszowska Izba Gospodarcza przyznała Enei Elektrowni Połaniec prestiżową nagrodę „Stambułki Staszowskiej”, jako firmie o największym wpływie na rozwój gospodarczy regionu, w którym działa.

Dyplom Brązowego Partnera

Enea Operator otrzymała „Dyplom Brązowego Partnera” przyznany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

Medale Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Enea została nagrodzona dwoma medalami Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za produkt Enea Smart - Pakiet Ogrzewanie oraz za portal przyłączeniowy Enei Operator.

Miejsce przyjazne wolontariuszom

Enea Elektrownia Połaniec uzyskała tytuł „Miejsce przyjazne wolontariuszom" za promocję i wspieranie działań w zakresie rozwoju wolontariatu pracowniczego.

Liderzy Świata Energii

Fundacja Enea została laureatem konkursu „Liderzy Świata Energii” w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagroda została przyznana za pomoc, jakiej udzieliła Fundacja Enea gminom poszkodowanym podczas nawałnic w 2017 roku. Wręczono ją w trakcie gali podczas XXVII Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

Gazele Biznesu 2017

MEC Piła znalazła się w gronie laureatów rankingu „Gazele Biznesu 2017”. Publikowane przez dziennik Puls Biznesu zestawienie, co roku prezentuje najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa, które są dobrze zarządzane i cieszą się dobrą kondycją finansową.