Celem Grupy Enea jest stworzenie dogodnych warunków pracy i możliwości rozwoju jej Pracownikom, gdyż tylko wtedy staną się oni najlepszą gwarancją rozwoju przedsiębiorstwa.

     

Skupiamy się w tym obszarze na:
  • Badaniu satysfakcji Pracowników;
  • Rozwoju umiejętności i kompetencji;
  • Różnorodności motywacji;
  • Komforcie i bezpieczeństwie w miejscu pracy.