Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Pracownikom godnych warunków pracy oraz tworzenie organizacji, w której prawa pracownicze są przestrzegane. Jesteśmy otwarci na dialog, który pozwala kształtować warunki współpracy satysfakcjonujące obie strony. 

racownicy posiadają dostęp do relacji z podejmowanych działań i wydarzeń mających miejsce w naszej Grupie. Sprawny przepływ informacji umożliwia:

 • Intranet korporacyjny – zamieszczane są w nim aktualności dotyczące naszej Grupy;
 • Strefa Pracownika – wydzielona przestrzeń w Intranecie z bieżącymi informacjami oraz dokumentami dotyczącymi spraw pracowniczych;
 • Newsletter („Enea News") – informuje o najważniejszych wydarzeniach mających miejsce w Grupie oraz zawiera komunikaty o zbliżających się akcjach i inicjatywach;
 • Mailing – w mailach przesyłane są ważne komunikaty, dotyczące wybranych grup lub wszystkich Pracowników;
 • Pomysłodajnia – skrzynka mailowa, na którą Pracownicy naszej Grupy przesyłają swoje inicjatywy i pomysły usprawniające pracę;
 • HRnapiszdonas – skrzynka mailowa, na którą Pracownicy Grupy przesyłają pytania, dotyczące spraw pracowniczych, publikowanych w Strefie Pracownika w Intranecie.

POZOSTAŁE FORMY KOMUNIKACJI

Poszczególne spółki stosują różne formy wymiany informacji wśród Pracowników:

 • Cykliczne spotkania operacyjne w jednostkach organizacyjnych;
 • Sesje strategiczne;
 • Wideokonferencje, w których uczestniczą Zarządy spółek oraz kierownicy komórek organizacyjnych, jak również Pracownicy zainteresowani danym tematem;
 • Spotkania kierowników komórek organizacyjnych z kierownikami niższego szczebla, dotyczące bieżących spraw operacyjnych;
 • Codzienna komunikacja przełożonych z Pracownikami stanowisk robotniczych, odbywająca się poprzez ich obecność na obszarach, za które odpowiadają;
 • Roczne lub kwartalne rozmowy oceniające, pozwalające na podsumowanie minionego okresu oraz omówienie wzajemnych oczekiwań;
 • Spotkania Zarządów spółek z przedstawicielami związków zawodowych.

WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ I UCZESTNICTWO W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Przestrzegamy i szanujemy prawo Pracowników do zrzeszania się i zawierania związków zawodowych. Pracownicy mogą korzystać z możliwości jakie daje im przynależność i aktywny udział w tego typu organizacjach. Przedstawiciele Pracowników nie są dyskryminowani w żaden sposób ze względu na działalność związaną z funkcją przedstawicielską w związkach zawodowych.

Związki zawodowe funkcjonujące przy spółkach wiodących i zatrudniających największą liczbę Pracowników w Grupie Enea:

Enea 

 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej Enea;
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enea SA.

Enea Operator

 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej Enea SA;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków Zakładowa Organizacja Związkowa w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enei SA;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej Enea.

Enea Elektrownia Połaniec

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec;
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego;
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Energetyk”;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu. 

Enea Wytwarzanie

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.

Enea Centrum

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea;
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enei SA;
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej Enea;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej Enea SA;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec SA w Zawadzie;
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu;
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Enei Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników.