Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem biznesowym, z wyprzedzeniem dostrzegamy zmiany w otaczającej nas rzeczywistości i podejmujemy działania, które pozwolą nam przekształcać się zgodnie z obowiązującymi trendami demograficznymi i zachowaniami społecznymi. 

Aby zapewnić sobie odpowiednio wykształconych Pracowników, Grupa Enea współpracuje ze środowiskiem szkolnym i naukowym. Jesteśmy nastawieni na działania, które pomogą nam wykształcić odpowiednie kadry w czasie, gdy będziemy ich potrzebować. Rozwijamy współpracę ze szkołami, prowadzimy praktyki oraz staże.

W celu zapewnienia odpowiedniej kadry i przeciwdziałaniu luce pokoleniowej, od lat realizujemy poniższe inicjatywy:


 • Współpraca spółek z Grupy z lokalnymi szkołami zawodowymi i technicznymi, w tym ze szkołami o profilu energetycznym (program szkół patronackich);
 • Dualny system kształcenia zawodowego w ramach współpracy z uczelniami wyższymi;
 • Promocja na uczelniach i targach pracy Grupy Enea, jako potencjalnego, godnego zaufania pracodawcy;
 • Organizacja programu staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei”;
 • Wsparcie uczniów w procesie kształcenia poprzez organizację spotkań i wycieczek dydaktycznych.                            

W ramach podpisanych umów patronackich ze szkołami branżowymi, dbamy także o dofinansowanie pracowni dydaktycznych, pomoc w organizowaniu wycieczek, konkursów, stypendiów dla najzdolniejszych uczniów oraz pomoc w zdobyciu specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Uczniowie tych szkół odbywają obowiązkowe praktyki uczniowskie w spółkach Grupy. Ponadto, realizując projekt „Kształcenia Dualnego”, umożliwiamy młodym ludziom zdobycie w trakcie studiów doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności, pod okiem specjalistów z Grupy Enea. Jednocześnie podejmowane są działania, w zakresie wcześniejszego zatrudnienia nowego Pracownika, w miejsce Pracownika deklarującego rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, w celu wdrożenia go do wykonywanej pracy i uzyskania niezbędnych specjalistycznych kwalifikacji. Chętnie też angażujemy się w działania mające na celu kształtowanie wizerunku potencjalnego pracodawcy wśród studentów, podczas wydarzeń targowych m.in.:

 • Absolvent Talent Days w Poznaniu;
 • Dni Kariery w Poznaniu;
 • Targi pracy w Szczecinie;
 • Targi Pracy Oferty w Bydgoszczy.
WYKAZ SZKÓŁ PATRONACKICH

Szkoły patronackie:


 • Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy Technikum Elektryczno-Energetyczne;
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli;
 • Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży;
 • Technikum Energetyczne w Poznaniu;
 • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie;
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie;
 • Technikum Elektroniczne w Połańcu;
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu;
 • Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie.  
SPRAWDŹ WSKAŹNIKI FLUKTUACJI NASZYCH PRACOWNIKÓW

Liczba nowych Pracowników przyjętych do pracy w 2018 r. w podziale na płeć i kategorie wiekowe
Nazwa spółkiOgółemKobietyMężczyźniKategoria
wiekowa
poniżej 30 roku
życia
Kategoria
wiekowa
od 30 do 50 roku
życia
Kategoria
wiekowa
powyżej 50 roku
życia
Enea SA 56 34 22 15 39 2
Enea Centrum Sp. z o.o.   302 196 106 131 131 40
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.  138 18 120 69 68 1
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  1 0 1 1 0 0
Enea Ciepło Serwis Sp. z o.o.  14 1 13 4 10 0
Enea Ciepło Sp. z o.o. 212 51 161 21 85 106
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.  11 3 8 8 1 2
Enea Operator Sp. z o.o. 349 62 287 184 151 14
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 14 2 12 7 7 0
Enea Elektrownia Połaniec SA 50 10 40 17 24 9
Enea Bioenergia Sp. z o.o. 48 9 39 20 24 4
Enea Pomiary Sp. z o.o.                          12 7 5 2 3 7
Enea Serwis Sp. z o.o. 53 15 38 22 25 6
Enea Logistyka Sp. z o.o.    9 1 8 2 6 1
Enea Trading Sp. z o.o. 18 6 12 9 9 0
Annacond Enterprises Sp. z o.o. w likwidacji 0 0 0 0 0 0
Enea Badanie i Rozwój Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0
Enea Innowacje Sp. z o.o. 5 1 4 0 3 2
Energo-Tour Sp. z o.o. w likwidacji 0 0 0 0 0 0
OGÓŁEM 1.292 416 876 512 586 194

Liczba odejść Pracowników w 2018 r. w podziale na płeć i kategorie wiekowe i wskaźnik odejść
Nazwa spółkiOgółemKobietyMężczyźniKategoria wiekowa
poniżej 30 roku życia
Kategoria wiekowa
od 30 do 50 roku życia
Kategoria wiekowa
powyżej 50 roku życia
Wskaźnik
odejść Pracowników
Enea SA 20 8 12 5 9 6 5,12
Enea Centrum
Sp. z o.o.  
136 90 46 35 68 33 8,07
Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o. 
307 64 243 28 110 169 14,61
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
3 0 3 0 0 3 10,00
Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o. 
14 1 13 2 3 9 10,37
Enea Ciepło
Sp. z o.o.
18 3 15 1 5 12 4,04
Miejska Energetyka
Cieplna Piła Sp. z o.o.
9 3 6 2 0 7 6,87
Enea Operator
Sp. z o.o.
157 19 138 21 22 114 3,56
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
15 2 13 6 6 3 11,81
Enea Elektrownia Połaniec SA 64 39 25 1 16 47 13,62
Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
25 4 21 8 14 3 14,88
Enea Pomiary
Sp. z o.o.                         
7 1 6 0 1 6 4,43
Enea Serwis
Sp. z o.o.
33 3 30 11 12 10 5,54
Enea Logistyka
Sp. z o.o.   
16 5 11 0 8 8 9,70
Enea Trading
Sp. z o.o.
33 16 17 9 19 5 35,87
Annacond Enterprises
Sp. z o.o. w likwidacji
0 0 0 0 0 0 0,00
Enea Badanie i Rozwój
Sp. z o.o.
0 0 0 0 0 0 0,00
Enea Innowacje
Sp. z o.o.
4 0 4 0 3 1 80,00
Energo-Tour
Sp. z o.o. w likwidacji
0 0 0 0 0 0 0,00
OGÓŁEM 861 258 603 129 296 436 7,75