E-Van

Założeniem programu jest opracowanie innowacyjnego, bezemisyjnego samochodu dostawczego. Projekt wspierany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które od 2017 roku intensywnie wspiera i inicjuje projekty badawczo - rozwojowe w zakresie elektromobilności w Polsce. Do projektu przystąpiły Enea SA, Energa Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2022 rok.

Horyzont 2020

Horyzont 2020  jest programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, którego zadaniem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Jego budżet w latach 2014 - 2020 wynosi blisko 80 mld euro. 

W ramach programu Horyzont 2020, Enea uczestniczy w międzynarodowym projekcie iDistributedPV, który ma pomóc w efektywnej integracji źródeł słonecznych. Projekt ten rozpoczął się 1 września 2017 roku, a jego czas trwania to 30 miesięcy. Jest wspierany przez europejskie konsorcjum złożone z dwunastu partnerów z sześciu krajów europejskich: Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Polski, Litwy i Włoch. Koordynatorem projektu jest APPA (Solar PV Industry Association) z Hiszpanii.

Celem iDistributedPV jest stworzenie niedrogich zintegrowanych rozwiązań w celu zwiększenia penetracji rozproszonych ogniw słonecznych (np. gospodarstw domowych / większych budynków / obszarów parkowych) w odniesieniu do skutecznej integracji urządzeń fotowoltaicznych czy magazynowania energii.

Stacje szybkiego ładowania pojazdów w Szczecinie

Enea Serwis zdobyła zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie trzech nowych stacji szybkiego ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Nowe punkty umożliwią uzupełnienie poziomu energii w zakresie od 0 % do 80 % pojemności 24-kilowatogodzinnej baterii w czasie mniejszym niż 30 minut. Udział w tym projekcie to kolejny wkład w inicjatywy związane z elektromobilnością w Polsce.

Magazyny Energii – „EnergyStore”

Dzięki dofinansowaniu od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Enea Operator ma możliwość realizowania przedsięwzięć istotnych dla rozwoju sektora energetycznego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje szereg programów, które wspierają tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność. Jednym z programów, w którym Enea Operator bierze udział jest Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

W ramach projektu badawczo - rozwojowego „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”, powstanie pięć magazynów energii przyłączonych do sieci niskiego napięcia wykonanych z wykorzystaniem różnych technologii. Celem projektu jest wykorzystanie magazynów energii w sieciach elektroenergetycznych dla poprawy jakości i efektywności wykorzystania energii elektrycznej oraz rozwoju oferty produktowej dla Klientów.

Elektrownia fotowoltaiczna w Szczecinie

Kolejnym przedsięwzięciem Enei Serwis było wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej 420 kW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi. Inwestorem zostało  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Budowa elektrowni zakończyła się w trzecim kwartale 2018 roku. Elektrownia została podzielona na dwie części: wolnostojącą o mocy elektrycznej 404,24 kW oraz zainstalowaną na dachu budynku administracyjnego o mocy elektrycznej 18,60 kW. 

Ograniczenie strat energii elektrycznej w transformatorach

Głównym celem tego pilotażowego projektu jest opracowanie algorytmu obliczeń, który ułatwi proces doboru transformatora do warunków rzeczywistego obciążenia w stacjach średniego napięcia na niskie, na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów. Enea Operator realizuje ten projekt z Politechniką Poznańską przy dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.