Pracownicy są dla nas kluczowym zasobem, dzięki któremu mamy możliwość kształtowania i rozwoju naszej organizacji. Zależy nam na tworzeniu przyjaznego miejsca pracy, dającego naszym Pracownikom satysfakcję z bycia częścią Grupy Enea. 

Pracownicy są fundamentem naszej firmy, dlatego staramy się zapewnić im stabilne i korzystne warunki pracy. W całej Grupie Enea zatrudniliśmy ponad 16,5 tys. osób.

Zapewniamy stabilność i pewność zatrudnienia. Starannie dobieramy Pracowników do naszych zespołów, a następnie dajemy im możliwość realnego wpływu na budowanie kultury naszej organizacji. Pierwszeństwo w rekrutacji mają zawsze kandydaci z wewnątrz Grupy przed kandydatami aplikującymi z zewnątrz. Zatrudniamy osoby o najwyższych kompetencjach i pasujące do naszej kultury organizacyjnej. Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowy cywilno - prawne zawierane są sporadycznie, głównie dla potrzeb realizowanych projektów.

W 2018 roku zatrudnialiśmy w całej Grupie na umowę o pracę: 
16 531 osób, w tym 2 950 kobiet i 13 581 mężczyzn.

Uwaga: Należąca do Enei LW Bogdanka, będąca spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, zatrudnia 5 422 Pracowników na umowę o pracę. Spółka prowadzi odrębne raportowanie danych pozafinansowych.