Na przestrzeni ostatnich lat prowadziliśmy intensywne prace mające na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających podczas procesów produkcyjnych. Tym samym dostosowujemy posiadane technologie do zmieniających się standardów oraz regulacji, mając na względzie proekologiczne podejście. 

Działania infrastrukturalne realizowane w spółkach: Enea Wytwarzanie oraz Enea Elektrownia Połaniec pozwoliły na obniżenie emisji tlenków azotu i pyłów do powietrza.

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

W wyniku wprowadzonej 1 stycznia 2016 roku dyrektywy unijnej IED zaostrzone zostały normy emisji zanieczyszczeń. Będąc producentem energii elektrycznej stoimy przed dostosowaniem naszych bloków energetycznych do nowych wymagań środowiskowych. Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają skorzystanie z mechanizmów derogacyjnych, które pozwalają zyskać dodatkowy czas na adaptacje naszych jednostek do obowiązujących norm. Tym samym, Przejściowy Plan Krajowy (PPK), będący mechanizmem derogacyjnym, obliguje nas do realizacji zmian do 30 czerwca 2020 roku. PPK dopuszcza łączne rozliczanie limitów w ramach całej Grupy. Zgodnie z tym, bloki 1-10 Elektrowni Kozienice rozliczane są z Elektrociepłownią Białystok z limitów SO2 i pyłu.

POZIOM EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Poziom emisji dwutlenku węgla (CO2) spółek z Segmentu Wytwarzanie w 2018 r. [Mg]
SegmentNazwa spółki 20172018
WYTWARZANIE     Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 12 663 362,31 1 14 077 048,27 2
Enea Elektrownia Połaniec SA 7 029 514,00 8 219 329,00
Enea Ciepło Sp. z o.o. 17 973,00 301 107,00 3
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 15 190,22 14 576,44
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 84 345,00 83 932,00
  1. Suma emisji CO2 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w 2017 r. została podana dla bloków 1-10, 11 i kotłowni rozruchowej w lokalizacji Świerże Górne (Elektrownia Kozienice), lokalizacji Białystok i Koronowo.
  2. Suma emisji CO2 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w 2018 r. została podana dla bloków 1-10, 11 i kotłowni rozruchowej Elektrociepłowni Kozienice oraz ENEA Wytwarzanie Segment OZE.
  3. W związku z wydzieleniem w 2018 r. Elektrociepłowni Białystok z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i połączeniem jej z Enea Ciepło Sp. z o.o. prezentowane dane zawierają zbiorczy poziom emisji CO2 przez oba podmioty (Enea Ciepło Sp. z o.o. i Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok).
  

POZIOM EMISJI TLENKÓW SIARKI, TLENKÓW AZOTU I PYŁU

Poziom emisji tlenków azotu (NOx), pyłu i tlenków siarki (SO2) spółek z Segmentu Wytwarzanie w 2018 r. [Mg]
Segment Nazwa spółki  Poziom emisji NOxPoziom emisji pyłuPoziom emisji SO2
201720182017201820172018
WYTWARZANIE     Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 1 12 461,83 9 650,36 360,61 352,40 11 315,43 8 781,42
Enea Elektrownia Połaniec SA 11 901,09 7 759,52 555,78 617,66 7 112,70 8 876,89
Enea Ciepło Sp. z o.o. 2 27,00 409,20 6,00 38,50 3,00 191,20
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 28,93 27,76 16,13 16,42 53,23 46,64
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 86,93 106,55 25,54 37,01 151,15 150,25
  1. Emisje dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. za 2017 r. została podana jako suma emisji dla bloków 1-10, 11 i kotłowni rozruchowej w lokalizacji Świerże Górne (Elektrownia Kozienice), lokalizacji Białystok i Koronowo.
  2. W związku z wydzieleniem w 2018 r. Elektrociepłowni Białystok z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i połączeniem jej z Enea Ciepło Sp. z o.o. prezentowane dane za rok 2018 zawierają zbiorczy poziom emisji przez oba podmioty (Enea Ciepło Sp. z o.o. i Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok).