Szanujemy prywatność naszych Klientów oraz dbamy o bezpieczeństwo przechowywanych danych. Kierujemy się w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami.

Dbamy o cyberbezpieczeństwo poprzez:

 • Doskonalenie posiadanego systemu teleinformatycznego. Wprowadzamy zaawansowane rozwiązania umożliwiające rozwój procesów reagowania na incydenty z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Dostosowanie naszej Grupy do wymogów formalnych i prawnych. W naszych spółkach zostali wyznaczeni Inspektorzy Ochrony Danych, którzy monitorują przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i są punktem kontaktowym we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych także dla Klientów;
 • Wdrożone wewnętrzne regulacje:
  • Polityka Ochrony Danych Osobowych w Grupie Enea;
  • Zasady Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie Enea;
  • Zasady przetwarzania danych osobowych w Grupie Enea;
  • Metodyka zarządzania ryzkiem przetwarzania danych osobowych w Grupie Enea.