Produkując i dystrybuując energię elektryczną i cieplną zużywamy zasoby naturalne i surowce. Stawiamy sobie za cel racjonalne gospodarowanie nimi oraz optymalizowanie ich wykorzystania.  

Głównym paliwem biorącym udział w procesie produkcji energii elektrycznej jest węgiel kamienny oraz biomasa. W celu uruchomienia bloków energetycznych wykorzystywany jest również olej opałowy i olej napędowy. W naszych elektrowniach zużywa się również surowce służące do procesów technologicznych, m.in.: kamień wapienny, siarka, kaolinit, piasek, amoniak i inne.

GŁÓWNE SUROWCE WYKORZYSTYWANE PRZEZ SPÓŁKI Z SEGMENTU WYWARZANIE

Główne surowce wykorzystywane przez spółki z Segmentu Wytwarzanie w 2018 r.
Segment Nazwa spółki Węgiel
kamienny
[tys. Mg]
Biomasa
[tys. Mg]
Gaz
[tys. m
3]
Olej
opałowy
ciężki
[tys. Mg]
Olej
opałowy
lekki
[tys. Mg]
WYTWARZANIE     Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 6 887 0 0 6 8
Enea Elektrownia Połaniec SA 4 260 1 346 0 8 0
Enea Ciepło Sp. z o.o. 1 132 331 0 0 0
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
7 0 0,2 0 0
Miejska Energetyka Cieplna
Piła Sp. z o.o.
25 0 16 878 0 0
  1. W związku z wydzieleniem w 2018 r. Elektrociepłowni Białystok z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i połączeniem jej z Enea Ciepło Sp. z o.o. prezentowane dane zawierają zbiorcze zużycie surowców przez oba podmioty (Enea Ciepło Sp. z o.o. i Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok).

WYGENEROWANE ODPADY

Całkowita waga wygenerowanych odpadów w spółkach Grupy Kapitałowej Enea w 2018 r. 1
Segment Nazwa spółki Waga wygenerowanych
odpadów [Mg]
Typ odpadów
WYTWARZANIE Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 537 301,31 odpady niebezpieczne: 75,50
odpady inne niż niebezpieczne: 537 225,81
Enea Elektrownia Połaniec SA 1 052 726,37 odpady niebezpieczne: 1,37
odpady inne niż niebezpieczne: 1 052 725,00
Enea Ciepło Sp. z o.o. 46 792,05 odpady niebezpieczne: 2,83
odpady inne niż niebezpieczne: 46 789,22 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
1 257,12 odpady niebezpieczne: 0,10
odpady inne niż niebezpieczne: 1 257,02
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 4 836,00 odpady niebezpieczne: 11,40
odpady inne niż niebezpieczne: 4 824,60
Enea Ciepło Serwis Sp z o.o. 158,36 odpady niebezpieczne: 16,49
odpady inne niż niebezpieczne: 141,87
Enea Bioenergia Sp. z o.o. 43,08 odpady niebezpieczne: 0,00
odpady inne niż niebezpieczne: 43,08
Enea Badanie i Rozwój Sp. z o.o. 0,00 odpady niebezpieczne: 0,00
DYSTRYBUCJA
Enea Operator Sp. z o.o. 4 782,09 odpady niebezpieczne: 506,15o
dpady inne niż niebezpieczne: 4 275,94
Enea Pomiary Sp. z o.o. 11,94 odpady niebezpieczne: 0,00
odpady inne niż niebezpieczne: 11,94
Enea Serwis Sp. z o.o. 754,20 odpady niebezpieczne: 99,73
odpady inne niż niebezpieczne: 654,47
OBRÓT Enea SA 0,80 odpady niebezpieczne: 0,02
odpady inne niż niebezpieczne: 0,78
Enea Trading Sp. z o.o. 0,00 odpady niebezpieczne: 0,00
odpady inne niż niebezpieczne: 0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Enea Centrum Sp. z o.o. 65,12 odpady niebezpieczne: 0,00
odpady inne niż niebezpieczne: 65,12
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 183,63 odpady niebezpieczne: 4,40
odpady inne niż niebezpieczne: 179,23
Enea Logistyka Sp. z o.o. 19,30 odpady niebezpieczne: 4,80
odpady inne niż niebezpieczne: 14,50
Energo-Tour Sp. z o.o. w likwidacji 0,00 odpady niebezpieczne: 0,00
odpady inne niż niebezpieczne: 0,00
Annacond Enterprisess Sp. z o.o. w likwidacji 0,00 odpady niebezpieczne: 0,00
odpady inne niż niebezpieczne: 0,00
INNOWACJE Enea Innowacje Sp. z o.o. 0,00 odpady niebezpieczne: 0,00
odpady inne niż niebezpieczne: 0,00
  1. Wartość odpadów nie uwzględnia nieruchomości administracyjnych, które rozliczają się ryczałtowo w czynszu za wszystkie media.

CAŁKOWITE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Jednym z naszych priorytetów w obszarze efektywności energetycznej jest ograniczanie strat energii elektrycznej, powstających w procesie dystrybucji. Realizujemy założenia wynikające z przyjętej „Strategii Obszaru Dystrybucji Grupy Kapitałowej Enea – inicjatywa: Realizacja kompleksowych działań wpływających na ograniczenie różnicy bilansowej”. Ponadto, wdrażamy „Program ograniczania różnicy bilansowej w Enei Operator Sp. z o.o.”

Efektem naszych działań jest niższy poziom zużycia energii elektrycznej niż w roku 2017. Przełożenie na to mają poniesione nakłady zarówno na nowe inwestycje, jak i modernizację sieci, przyłączeń, nowych źródeł energii elektrycznej oraz działań eksploatacyjno-ruchowych.

Łączne zużycie energii elektrycznej w spółkach Grupy Kapitałowej Enea w 2018 r. 1
SegmentNazwa spółki Zużycie enegii elektrycznej [MWh]
WYTWARZANIE        Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 1 425 977,84
Enea Elektrownia Połaniec SA 925 079,74
Enea Ciepło Sp. z o.o. 87 140,52
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 802,90
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 5 528,00
Enea Ciepło Serwis Sp z o.o. 83,20
Enea Bioenergia Sp. z o.o. 23,50
Enea Badanie i Rozwój Sp. z o.o. 0,00
DYSTRYBUCJA   Enea Operator Sp. z o.o. 2 39 173,00
Enea Pomiary Sp. z o.o. 182,46
Enea Serwis Sp. z o.o. 1 035,43
OBRÓT  Enea SA 3 466,01
Enea Trading Sp. z o.o. 27,84
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ     Enea Centrum Sp. z o.o. 458 294,00
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 146,15
Enea Logistyka Sp. z o.o. 652,91
Energo-Tour Sp. z o.o. w likwidacji 0,00
Annacond Enterprisess Sp. z o.o. w likwidacji 0,00
INNOWACJE Enea Innowacje Sp. z o.o. 0,00
  1. Suma zużycia energii elektrycznej nie uwzględnia danych dla części budynków administracyjnych /biurowych/ użytkowanych przez spółki Grupy Enea, które regulują płatności za energię w formie ryczałtu na podstawie umowy z administratorami tych budynków i nie mają szczegółowych danych dotyczących zużycia energii w tych budynkach.
  2. Enea Operator Sp. z o.o. - zużycie energii na potrzeby własne 39 173 MWh (całkowite zużycie energii 1 271 048 MWh - straty w sieci 1 231 875 MWh).