Podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu wyrażamy w budowaniu pozytywnych relacji z naszymi Interesariuszami. Dążymy do tego, aby w ważnych decyzjach społeczno-gospodarczych uwzględniać ich oczekiwania. Ważnym elementem jest również efekt synergii wynikający z podejmowanej współpracy z różnymi organizacjami.

Jesteśmy zwolennikami prowadzenia otwartego dialogu ze wszystkimi naszymi Interesariuszami.

Zależy nam na poznaniu opinii o naszej działalności, ale również ważne jest informowanie ich o wydarzeniach mających miejsce w naszej Grupie. Dostosowujemy formę oraz sposoby komunikacji do oczekiwań wszystkich grup Interesariuszy.

EMPLOYEES PRACOWNICY CUSTOMERS KLIENCI MEDIA MEDIA NATURAL ENVIRONMENT ŚRODOWISKO NATURALNE SOCIAL PARTNERS AND BENEFICIARIES PARTNERZY SPOŁECZNI I BENEFICJENCI LOCAL GOVERNMENT WŁADZE LOKALNE INDUSTRY ORGANIZATIONS ORGANIZACJE BRANŻOWE SUPPLIER DOSTAWCY INVESTORS, SHAREHOLDERS, ANALYSTS INWESTORZY, AKCJONARIUSZE, ANALITYCY PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA LOCAL COMMUNITIES, PUBLIC OPINION LOKALNE SPOŁECZNOŚCI, OPINIA PUBLICZNA
Mapa interesariuszy
Lokalne społeczności, opinia publiczna
 • Kontakt i współpraca z Fundacją Enea;
 • Programy wolontariatu pracowniczego;
 • Bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych;
 • Komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne;
 • Strona internetowa www.enea.pl;
 • Udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Administracja publiczna
 • Sprawozdania;
 • Raport roczny;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych;
 • Bezpośrednia komunikacja;
 • Konferencje.
Inwestorzy, akcjonariuisze, analitycy
 • Biuro Relacji Inwestorskich i strona https://ir.enea.pl/ dedykowana inwestorom;
 • Oficjalny kanał informacyjny pomiędzy spółką a rynkiem kapitałowym (ESPI - Elektroniczny System Przekazywania Informacji);
 • Bezpośrednie spotkania z inwestorami i akcjonariuszami, m.in. konferencje wynikowe, spotkania w ramach Dni Inwestora;
 • Aplikacja mobilna;
 • Strona internetowa www.enea.pl;
 • Newsletter inwestorski;
 • Korespondencja za pośrednictwem e-maila gielda@enea.pl;
 • Rozmowy telefoniczne poprzez kontakt telefoniczny dla inwestorów (+48 (22) 871 29 09, +48 (61) 884 54 31, +48 (61) 884 54 32);
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
 • Raporty bieżące, okresowe;
 • Raport roczny;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Dostawcy
 • Platforma zakupowa https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa;
 • Strona internetowa www.enea.pl;
 • Spotkania bezpośrednie i komunikacja Pracowników dedykowanych do współpracy z dostawcami;
 • Spotkania branżowe, targi;
 • Raport roczny;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Organizacje branżowe
 • Członkostwo w organizacjach;
 • Bezpośrednie spotkania, targi i konferencje;
 • Uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych;
 • Raport roczny;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Władze lokalne
 • Bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach;
 • Strony internetowe spółek z Grupy, w tym www.enea.pl;
 • Konferencje;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Partnerzy społeczni i beneficjenci
 • Fundacja Enea;
 • Strona internetowa  www.enea.pl;
 • Formularz aplikacyjny dla beneficjentów;
 • Kontakt bezpośredni, spotkania indywidualne;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Środowisko naturalne
 • Komunikowanie wpływu na środowisko naturalne, m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej dedykowanym ochronie środowiska;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Media
 • Biuro prasowe i bieżąca komunikacja;
 • Kontakt przez dedykowanego e-maila;
 • Rozmowy telefoniczne;
 • Transmisje live;
 • Strona internetowa  www.enea.pl;
 • Konferencje prasowe;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Klienci
 • Biura Obsługi Klienta i Biura Sprzedaży;
 • Partnerzy handlowi i opiekunowie Klienta;
 • Mobilni Przedstawiciele Handlowi;
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOk);
 • Usługi on-line: czat i live czat z konsultantem;
 • Infolinia dla Klientów (kontakt z konsultantem pod numerem +48 611 11 11 11);
 • Strona internetowa www.enea.pl;
 • Strefa Zakupów (dostępna pod adresem www.strefa.enea.pl);
 • Inserty do faktur;
 • Plakaty, ulotki, ekspozycje na ekranach LED;
 • Ogłoszenia w mediach: prasa i radio;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Pracownicy
 • Badanie satysfakcji Pracowników;
 • Intranet;
 • Newslettery i wewnętrzne czasopismo Enea News;
 • Spotkania, szkolenie i wideokonferencje;
 • Współpraca ze związkami zawodowymi;
 • Spotkania i newslettery dla menedżerów;
 • Media społecznościowe;
 • Raport roczny;
 • Raport zrównoważonego rozwoju;
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.