W 2009 roku podpisaliśmy branżową "Deklarację w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu", a w 2011 roku dołączyliśmy do Global Compact - międzynarodowej inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od 2017 roku jesteśmy również partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przynależność do organizacji pozwala nam na wymianę doświadczeń, poszukiwanie inspiracji i nowych rozwiązań. Różnorodność stowarzyszeń, do których należymy sprawia, że możemy czerpać z nich to, co jest najważniejsze dla naszych spółek.

SPRAWDŹ DLACZEGO, SPÓŁKI GRUPY ENEA NALEŻĄ DO STOWARZYSZEŃ

 • Enea Trading jest członkiem stowarzyszeń sektora elektroenergetycznego, które koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Poprzez przynależność do nich, spółka angażuje się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na pojawiające się wyzwania. Obszarem zaangażowania spółki, są tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz rozwojem nowoczesnych technologii. Realizowane są również wspólne przedsięwzięcia m.in. udział w inicjatywach Unii Przemysłu Elektroenergetycznego – EURELECTRIC – będącej największym stowarzyszeniem branży elektroenergetycznej w Europie;
 • Dla Enei Elektrowni Połaniec istotne jest członkostwo w stowarzyszeniach branżowych: Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Tarnobrzeg, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Przynależność do nich jest znacząca ze względu na podejmowane działania na rzecz wszechstronnego rozwoju sektora energetycznego. Stowarzyszenia te reprezentują wspólne interesy podmiotów branży energetycznej. W ramach Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie podejmowane są działania inicjujące i propagujące postęp techniczny w przemyśle energetycznym. W ramach Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, utrzymywana jest współpraca i wymiana informacji między specjalistami z podsektorów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej;
 • Członkostwo w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ), daje Enei Wytwarzanie możliwość bezpośredniej konsultacji, między innymi w sprawach związanych z nowymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi ochrony środowiska pod kątem ich zgodności z dyrektywami UE oraz międzynarodowymi porozumieniami. Wraz z IGEiOŚ spółka zorganizowała w 2018 roku konferencję „Prezentacja nowego bloku energetycznego B11 w Elektrowni Kozienice - doświadczenia z budowy i oddania do eksploatacji”, w której udział wzięło ponad 100 przedstawicieli branży energetycznej;
 • Partnerstwo Enei w Forum Odpowiedzialnego Biznesu pozwala na wymianę doświadczeń, wiedzy oraz budowanie wielopłaszczyznowych relacji pomiędzy firmami, które zrzesza Forum. Ponadto, Forum Odpowiedzialnego Biznesu każdego roku publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, stanowiący największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. Od kilku lat, wśród praktyk opisywanych w Raporcie znajdują się przykłady działań Grupy Enea. Dodatkowo Enea zaprasza przedstawicieli Forum na spotkania podnoszące kompetencje koordynatorów wolontariatu pracowniczego oraz wolontariuszy;
 • Polski Klub Laboratoriów Badawczych Pollab, do którego należą spółki: Enea Pomiary i Enea Wytwarzanie, stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy laboratoriami badawczymi i wzorcującymi. Za pośrednictwem Klubu, spółki poszerzają wiedzę i mają możliwość wymiany doświadczeń poprzez udział w szkoleniach i organizowanych sympozjach.

SPRAWDŹ, DO KTÓRYCH STOWARZYSZEŃ NALEŻĄ SPÓŁKI GRUPY ENEA 

Enea SA
 • Izba Gospodarcza Energii i Ochrony Środowiska;
 • Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE);
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa;
 • Polski Komitet Światowej Rady Energetyki;
 • Stowarzyszenie Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Towarzystwo Obrotu Energią (TOE);
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB);
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW).
Enea Wytwarzanie
 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie;
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska;
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radom;
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB;
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białystok;
 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych;
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych;
 • Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW).
Enea Elektrownia Połaniec
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeg;
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy Kielce;
 • Liga Ochrony Przyrody Okręg Kielce;
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie;
 • Polski Komitet Energii Elektrycznej;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Enea Operator
 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE);
 • Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki;
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP);
 • EDSO for Smart Gird;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Enea Ciepło
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
 • Członek Programu Ciepło Systemowe;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Enea Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych;
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białystok;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Enea Innowacje
 • Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Enea Logistyka
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Enea Pomiary
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB;
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

Enea Serwis
 • Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”;
 • Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych STELEN;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Enea Trading
 • Towarzystwo Obrotu Energią;
 • Polski Komitet Energii Elektrycznej;
 • European Biomass Association (AEBIOM);
 • European Energy Forum (EEF);
 • European Federation of Energy Traders (EFET);
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
MEC Piła
 • Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski;
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
 • Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
PEC Oborniki
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
 • Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.