Stale dostosowujemy się do otoczenia rynkowego, będąc aktywnym uczestnikiem pozytywnych zmian w polskiej gospodarce. Naszym celem jest rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii. 

WIZJA
Enea jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług surowcowo - energetycznych oraz innych innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów, cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność.
MISJA
Enea dostarcza stale doskonalone produkty i usługi, wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki zmotywowanym zespołom pracującym w przyjaznej, bezpiecznej i innowacyjnej organizacji.

Wdrażamy „Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku”, w ramach której zdefiniowaliśmy 60 inicjatyw strategicznych, z których ponad 50 % ma charakter innowacyjny. Realizacja zwiększających potencjał biznesowy inicjatyw będzie wspierać m.in. rozwój innowacyjnych produktów, usług i linii biznesowych Grupy Enea. Część z inicjatyw w znacznym stopniu wpłynie na zagadnienia społeczne i środowiskowe, związane z działalnością Grupy Enea (np. czyste technologie węglowe, hybrydowe systemy odnawialnych źródeł energii, rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych, elektromobilność).

W ramach przyjętej Strategii zdefiniowaliśmy 15 celów pozwalających na systematyczny wzrost naszej wartości. Cele realizujemy w odniesieniu do czterech perspektyw:

Perspektywa właściciela
Perspektywa procesów
Perspektywa Klienta
Perspektywa rozwoju
Perspektywa właściciela
 • Trwałe relacje z Klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania Klienta;
 • Duży, kontrolowany udział w wybranych segmentach rynków;
 • Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Grupy Enea;
 • Wysoka marżowość pakietowanych usług i produktów;
 • Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności Grupy Enea.
Perspektywa procesów
 • Sprawne, zintegrowane zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli Operatorów Biznesu na powierzonym majątku;
 • Wytwarzanie optymalnego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z Partnerami biznesowymi;
 • Sprawne docieranie do Klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości.
Perspektywa Klienta
 • Niski koszt uogólniony zakupu, wsparcie w finansowaniu zakupów z oferty Grupy Enea;
 • Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług;
 • Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb, wyrażanych lub nie;
 • Dostarczanie w stosownym momencie tego co jest potrzebne (nie tylko tego co było zamówione);
 • Poczucie bycia „zaopiekowanym” przez etycznego, rzetelnego i innowacyjnego dostawcę.
Perspektywa rozwoju
 • Zaprojektowanie i wdrożenie procesu kształtowania nowoczesnego Ładu Organizacyjnego na wszystkich szczeblach w całej Grupie Enea;
 • Zrównoważone inwestycje w aktywa niematerialne i materialne.

Monitorujemy realizacje przyjętych celów poprzez kluczowe wskaźniki efektywności określone w perspektywie do 2025 roku, zdefiniowanych odrębnie dla każdego z segmentów. Bazą do obliczenia wskaźników były wartości wyznaczone w 2015 roku.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI OKREŚLONE W PERSPEKTYWIE DO 2025 ROKU

Kluczowe wskaźniki efektywności określone w perspektywie do 2025 roku
Segment Cele Wartość Bazowa 2015 Wartość Docelowa 2025
WYDOBYCIE Wskaźnik zużycia węgla na własne potrzeby 43% 75%
  Zapotrzebowanie własne na węgiel kamienny 5,5 mln ton 10,9 mln ton
OBRÓT Sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych 16,2 TWh 20,1 TWh
WYTWARZANIE Zainstalowane konwencjonalne moce wytwórcze 3,2 GW 5,8 – 6,3 GW
  Produkcja energii z własnych źródeł konwencjonalnych 12,3 TWh 20,7 – 22,8 TWh
DYSTRYBUCJA SAIDI 410 minut 144 minuty
  SAIFI 5,36 minut 1,69 minuty
  Wskaźnik strat sieciowych w dystrybucji 6,90% 5,90%