Nasi Pracownicy z zaangażowaniem realizują akcje na rzecz społeczności lokalnych. Chętnie dzielą się wiedzą oraz podejmują inicjatywy budujące wzajemne relacje. 

W 2018 roku w naszej Grupie zaangażowanych było 173 Pracowników w organizację i realizację działań wolontariackich;

Z akcji wolontariatu pracowniczego skorzystało 11 500 osób z lokalnej społeczności;

Pracownicy przeznaczyli 603 godziny na aktywności w ramach wolontariatu.


AKCJE I INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW

Środowisko:

 • Dbamy o środowisko i czystość rzek – Wolontariusze, razem z wędkarzami Koła Wędkarskiego nr 32 przy Elektrowni Połaniec oraz z Sandomierza, podjęli się akcji oczyszczania brzegu Wisły. Podczas akcji przycięto krzaki, które blokowały dojście do rzeki, zebrano kilka dużych worków śmieci oraz zasypano dziury w drodze dojazdowej do kanału.

Zdrowie i bezpieczeństwo:

 • Stop czadowi - oświeć się – Szkolenie miało na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla oraz sposobami ochrony zdrowia i życia przed czadem. Ponadto wolontariusze przy wsparciu Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu przekazali 60 czujników wykrywających ten niebezpieczny gaz;
 • Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka – Inicjatywa Enei Operator ma na celu propagowanie bezpiecznego zachowania się dzieci podczas drogi do przedszkola, bezpiecznej zabawy w przedszkolu, na podwórku i w domu. W trakcie spotkań przedszkolaki zapoznawane są z podstawowymi znakami drogowymi oraz przekazywana jest im wiedza o innych zagrożeniach mogących ich spotkać;
 • Enea dla zdrowia – Enea Wytwarzanie zorganizowała bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet z Gminy Kozienice w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Wsparcie społeczne:

 • Wielkanocna paczka – MEC Piła przeprowadziła dla dzieci oddziału dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Pile, zbiórkę gier, artykułów piśmienniczych, maskotek i zabawek;
 • Wizyta w Domu Pomocy Społecznej – Kilkunastu wolontariuszy pracujących w Enei Wytwarzanie odwiedziło podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach. W ramach przedświątecznej akcji udekorowali wielkanocnymi ozdobami świetlicę. Wraz z pensjonariuszami przygotowali również ozdoby i kartki świąteczne;
 • Dodajemy skrzydeł – Akcja miała na celu wsparcie działalności Hospicjum Palium poprzez przygotowanie ponad 500 ręcznie malowanych motyli. Motyle zostały przeznaczone na kwesty, podczas których wolontariusze rozdawali prace prosząc o wsparcie dla swojej placówki;
 • Paczka Wielkiej Mocy – Coroczna akcja charytatywna wspierana przez naszych Pracowników w okolicach Świąt Wielkanocnych. W minionym roku przekazaliśmy dary z akcji do siedmiu placówek wychowawczych, m.in. w Połańcu, Pile, Gnieźnie, Szamotułach, Kiekrzu i Poznaniu. W paczkach nie zabrakło zabawek, słodyczy i artykułów pierwszej potrzeby;
 • Karma wraca – Zbiórka pożywienia dla zwierząt. Łącznie Pracownicy zebrali 800 kg żywności dla zwierząt, która została przekazana do wybranych schronisk. Zbiórka zorganizowana została przez Eneę Operator;
 • Okaż serce w Walentynki – Dzieci naszych Pracowników przyłączyły się do akcji „Kartka na Walentynki”, którą organizuje Hospicjum Palium w Poznaniu. Idea pozwoliła połączyć Walentynki ze Światowym Dniem Chorego, który przypada na 11 lutego. Blisko 70 kartek walentynkowych sprawiło pacjentom hospicjum wiele radości;
 • Dom Ojca Gwidona w Pacanowie – Wolontariusze Grupy Enea wspólnie z wychowankami domu dziecka grali w gry planszowe. Przy okazji spotkania dzieci otrzymały od Fundacji Enea gry edukacyjne i logiczne. Inicjatorem akcji była Enea Elektrownia Połaniec;
 • Mój własny kąt – Innowacja społeczna „Mój własny kąt” to akcja wolontariacka realizowana na zaproszenie Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Działanie, w które włączyli się wolontariusze Grupy Enea obejmowało część edukacyjną oraz praktyczną skierowaną na poprawę warunków bytowych lokatorów mieszkających w Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu. „Mój własny kąt” to projekt, który zapraszał do współpracy społeczności wolontariackie działające w firmach poznańskich. Akcja obejmowała remont pokoju seniora przez jedną grupę wolontariuszy, przy jednoczesnym spędzeniu z seniorem czasu podczas działań remontowych przez drugą grupę wolontariuszy. Przed działaniami wszyscy wolontariusze uczestniczyli w warsztatach, które przygotowały zespoły do pracy z osobami starszymi i niesprawnymi fizycznie. Wolontariusze Enei zrealizowali projekt 7 czerwca 2018 roku. Siedem osób przez 9 godzin remontowało pokój Pani Heleny - wymieniło i złożyło nowe meble, zamontowało półki, karnisze, założyło firanki. W czasie remontu Pani Helena była u fryzjera, na spacerze, spotkała się z córką na świątecznym obiedzie.