Jesteśmy związani z regionem i otoczeniem, z którego się wywodzimy, dlatego też podejmujemy działania odpowiadające na potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności. 

Poprzez działalność Fundacji Enea oraz wolontariat Pracowników realizujemy projekty spełniające ważne społecznie cele. Ponadto angażujemy się w wydarzenia mające wymiar ogólnopolski i wyjątkowe znaczenie dla społeczeństwa.

W ramach działalności w obszarze społecznym podejmujemy szereg inicjatyw. Angażujemy się w te, które nastawione są na budowanie realnej wartości dla otoczenia. Przemyślane kampanie społeczne, obejmują swoimi zakresem ochronę środowiska, bezpieczeństwo, sport, edukację dzieci i młodzieży, pomoc osobom potrzebującym oraz kulturę i sztukę.

Fundacja Enea zrealizowała 90 umów darowizny w 2018 roku;
Przeznaczyliśmy 1 448 999,01 zł na wszystkie działania społeczne w 2018 roku.

Projekty podlegające wsparciu finansowemu

Środki zostały przeznaczone na realizację autorskich projektów prospołecznych Fundacji Enea:

 •  „Enea Akademia Talentów”;
 • „Dobra energia ponad granicami”;
 • „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”;
 • „Potęga poMocy”;
 • „Biegamy-Zbieramy-Pomagamy”.

Ponadto, wspieraliśmy projekty prospołeczne innych podmiotów użyteczności publicznej, głównie w obszarze: nauki, sportu, kultury oraz ochrony zdrowia.

Przykład wsparcia w nowoczesny sprzęt ratowniczy

Enea Elektrownia Połaniec wspólnie z Fundacją Enea ufundowała nowoczesną łódź ratunkową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu, która umożliwi sprawne prowadzenie akcji patrolowych i ratowniczych na akwenach wodnych w regionie. Jednocześnie, spółka wraz z Fundacją Wspomagania Oświaty przekazała Szpitalowi Powiatowemu w Staszowie skaner żył i aparat do testu wodorowego. Dzięki Enei Elektrowni Połaniec staszowski szpital wzbogacił się o nowoczesny sprzęt medyczny. 

AKTYWNOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE WAŻNE WYDARZENIA HISTORYCZNE
 • Bardzo aktywnie włączyliśmy się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, poprzez organizację oraz współorganizację ponad stu różnego typu inicjatyw społecznych;
 • Celem zaangażowania Grupy Enea w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego było budowanie świadomości historycznej, odpowiedzialne promowanie nowoczesnego patriotyzmu, a także projektów edukacyjnych i kulturalnych, ważnych dla lokalnych społeczności;
 • Działania Grupy w jubileuszowym 2018 roku miały różny charakter i zasięg. Lista inicjatyw związanych z ubiegłoroczną rocznicą jest długa – od wydarzeń kulturalnych, przez sportowe i edukacyjne, aż po konkursy i multimedialne pokazy, a najważniejsze z nich to:
  • Zaangażowaliśmy się w kulminację poznańskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas finału uroczystości – 11 listopada – dzięki multimedialnemu widowisku historycznemu na pl. Wolności w Poznaniu „ożył” budynek Arkadii. Mapping „Wielkopolska wiktoria” zgromadził tłumy. Wykorzystując najnowsze technologie wizualne zaprezentowano osiemnaście animowanych obrazów, przedstawiających odzyskanie przez Polskę niepodległości i wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim;
  • Byliśmy partnerem wyjątkowego wydawnictwa – „Kurjera Powstańczego” – okolicznościowego wydawnictwa, które trafiło do rąk świętujących poznaniaków;
  • Pod naszym patronatem nagrano także słuchowiska o Powstaniu Wielkopolskim emitowane w Polskim Radiu (Poznań, Szczecin);
  • Uczciliśmy pamięć o Powstańcach Wielkopolskich również poprzez zaangażowanie się w koncert „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej. W chwilach próby zwycięstwo”, podczas którego gwiazdy polskiej estrady zaśpiewały m.in. powstańcze pieśni. Towarzyszyła im kilkutysięczna publiczność;
  • Wyjątkową inicjatywą, dzięki której patriotyczne treści na stałe wpisały się w przestrzeń miejską, były murale – rodzaj sztuki monumentalnej, która coraz częściej pojawia się w polskich miastach. Wspólnie ze swoimi partnerami stworzyliśmy kilkanaście wielkich obrazów, m.in. w Poznaniu, Lesznie i Pile, upamiętniających wydarzenia sprzed stu lat. Upamiętniają one m.in. Powstanie Wielkopolskie. Część przedstawia także Ojców Niepodległości – Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Józefa Piłsudskiego;
  • Z inicjatywy Enei Operator zorganizowano pracowniczy konkurs „100 lat WielkoPOLSKO!”, w którym wzięło udział blisko stu Pracowników z różnych lokalizacji naszej Grupy. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się finał, w którym dziesięciu najlepszych w Grupie Enea znawców historii rywalizowało w dwóch pięcioosobowych drużynach nazwanych „Rodziną Dmowskich” i „Rodziną Paderewskich” – o Nagrodę Prezesów Enei i Enei Operator. Poza konkursem, Enea Operator zadbała o odpowiednie uczczenie ubiegłorocznej rocznicy w wielu miejscach, w których działa. Na 155 budynkach naszej infrastruktury zawisły okazjonalne banery;
  • Kolejny rok z rzędu wspieraliśmy plenerowe widowisko historyczne „Orzeł i Krzyż - Niepodległa” w Murowanej Goślinie pod Poznaniem. Tym razem setki mieszkańców wcieliło się w historyczne role, tworząc spektakl pod nazwą „Niepodległa”;
  • W Warszawie byliśmy obecni na Pikniku Niepodległościowym organizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wydarzenie uświetniły pokazy Wojska Polskiego i służb mundurowych oraz koncerty artystów. Enea zapewniła zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom pikniku liczne atrakcje z okazji wspólnego święta;
  • Wspieraliśmy również szereg wydarzeń rocznicowych w takich miejscach jak Warszawa, Szczecin, Kozienice, Połaniec czy Kielce. Organizowane były one we współpracy z wieloma spółkami naszej Grupy oraz Fundacją Enea, często z inicjatywy lokalnych społeczności i dzięki zaangażowaniu naszych Pracowników:
   • W Kozienicach i okolicy zorganizowano wiele wydarzeń o charakterze niepodległościowym. Jednym z nich był projekt „Wolność – kocham i rozumiem”, w ramach którego przeprowadzono lekcje historyczno-biblioteczne, cykl wykładów popularnonaukowych oraz uroczyste obchody święta niepodległości. Fundacja Enea i Enea Wytwarzanie zaangażowały się w produkcję i specjalny pokaz filmu dokumentalnego poświęconego tragicznym losom Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”, żołnierza Armii Krajowej”;
   • Enea Elektrownia Połaniec aktywnie włączyła się m.in. w obchody stulecia 13 Pułku Ułanów Wileńskich, jednej z pierwszych formacji wojskowych odrodzonego państwa polskiego;
   • Fundacja Enea wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej w ramach II edycji programu „Dobra energia ponad granicami” zorganizowała koncert patriotyczny „Polska! Biało-Czerwoni ponad Granicami” z udziałem młodzieży wileńskiej oraz uczniów szkół z Wielkopolski;
   • Dzięki wsparciu Fundacji Enea zrealizowano projekt „Ciche Bohaterki”, którego celem była edukacja historyczna i patriotyczna młodego pokolenia Polaków, mieszkających w północno-zachodnich województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim poprzez upamiętnienie lokalnej społeczności kobiet, które działały na rzecz demokratyzacji Polski po 1945 roku na terenie ww. obszaru z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
DOKUMENTY REGULUJĄCE ZASADY UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM
 • Zasady postępowania z wnioskami o wsparcie w obszarze zaangażowania społecznego w Grupie Enea;
 • Zasady Prowadzenia działań Public Relations i działań Partnerstwa Społecznego w Grupie Enea;
 • Regulamin Wolontariatu Pracowniczego w Grupie Enea;
 • Statut Fundacji Enea;
 • Regulamin organizacyjny Fundacji Enea;
 • Regulamin udzielania wsparcia przez Fundację Enea.

PRZYKŁADY INICJATYW SPOŁECZNYCH 

Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie - Projekt stworzony z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa rodzinom wielopokoleniowym i seniorom poprzez edukację i poszerzanie świadomości konsumenckiej oraz wsparcie ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwach domowych. W ramach akcji, od kwietnia do grudnia 2018 roku, odbyło się dziesięć warsztatów, podczas których omawiane były kwestie bezpieczeństwa konsumenckiego, zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym oraz dzieciom;


Dobra 
energia ponad granicami - Fundacja Enea stawia sobie za cel szerzenie polskiej tradycji, historii i języka na Litwie. Projekt ma na celu wsparcie i zachęcenie, rodziców dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie, do wyboru polskich szkół oraz nauki języka polskiego, polskiej historii, kultury oraz kultywowania tradycji zachowujących więź z Ojczyzną. Głównym partnerem akcji jest Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która od lat z powodzeniem niesie pomoc potrzebującym, także poza granicami Polski;

Potęga poMocy - Fundacja Enea w ramach projektu „Potęga poMocy” udziela grantów na realizację pomysłów i przedsięwzięć społecznie pożytecznych, zgłaszanych przez Pracowników Grupy Enea. Już ponad sto osób wzięło udział w 21 projektach w programie „Potęga poMocy”. To doświadczeni społecznicy, jak i początkujący entuzjaści. Wolontariusze remontują, rewitalizują ogrody, organizują festyny czy turnieje sportowe, spełniają marzenia podopiecznych domów dziecka, wspierają seniorów, chorych i potrzebujących oraz pomagają zwierzętom;Energię mamy we krwi
 - Działanie, które zachęca wszystkich Pracowników Grupy Enea do honorowego krwiodawstwa. W 2018 roku, w ramach akcji realizowanej przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zostało zebranych 80 litrów krwi;

Enea Akademia Sportu - Program, którego celem jest promocja zdrowia poprzez organizację zajęć sportowych w formie pozalekcyjnej na terenie partnerskich klubów sportowych. Projekt prowadzony jest w Grupie Enea od 2010 roku i z roku na rok coraz szybciej się rozwija. Łącznie, na obszarze działania Grupy Enea, pod okiem trenerów w bezpłatnych zajęciach sportowych bierze już udział ponad 3100 dzieci z 73 szkół. Za projekt Grupa Enea otrzymała tytuł „Mecenasa sportu dzieci i młodzieży”;

Biegamy – Zbieramy – Pomagamy - Jest jednym z najważniejszych projektów zainicjowanych przez Fundację Enea, w ciągu pięciu lat jej działalności. Zachęca pasjonatów sportu do pomagania. Pracownicy naszej Grupy – miłośnicy zdrowego trybu życia – startując w zawodach sportowych i biegowych, zbierają punkty, które Fundacja przelicza na złotówki. Cel jest szczytny: sportowy rozwój najmłodszych. Zgromadzone fundusze przeznaczane są na działania promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży;

Biegacze zdecydowali, że suma uzbierana w 2018 roku zostanie przeznaczona na sportowo-psychologiczne warsztaty dla dzieci organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej pod nazwą „Enea Active Camp”. Warsztaty odbyły się 30 marca 2019 roku w hali sportowej Politechniki Poznańskiej. Ponad 120 dzieci wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów – psychologów i sportowców na czele z Piotrem Liskiem, wicemistrzem świata i dwukrotnym halowym mistrzem Europy w skoku o tyczce;