W Grupie Enea rozwijamy segment alternatywnych źródeł energii. W 2018 roku zwiększyliśmy o 11% produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Jest to rekordowy pod względem wolumenu wynik w dotychczasowej historii Grupy. Produkcja z OZE wyniosła 2 025 GWh.

PRODUKCJA ENERGII Z OZE

Produkcja energii z OZE w Grupie Kapitałowej ENEA w 2018 r. [GWh] 20172018
Łączna produkcja z odnawialnych źródeł energii, w tym: 1 826 2 025
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - Segment Ciepło Elektrociepłownia Białystok - Spalanie biomasy 1 69 149
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - Segment OZE - elektrownie wodne 173 159
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - Segment OZE - farmy wiatrowe 190 130
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - Segment OZE - biogazownie 10 6
Enea Ciepło Sp. z o.o. - Spalanie biomasy 2 - 23
Enea Elektrownia Połaniec SA - Współspalanie biomasy 3 339 180
Enea Elektrownia Połaniec SA - Spalanie biomasy 3 1 045 1 378

W związku z wydzieleniem z dniem 30 listopada 2018 r. Elektrociepłowni Białystok z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. nastąpiła zmiana prezentacji danych:

  1. W 2018 r. dane za 11 miesięcy.
  2. W 2018 r. dane za grudzień.

3. Dane dla Enea Elektrownia Połaniec SA dla roku 2017 prezentowane są dla okresu od 14 marca 2017 r. do 31.12.2017 r. po włączeniu Enea Elektrownia Połaniec SA do Grupy Kapitałowej Enea.