Czujemy się odpowiedzialni za rozwój gospodarki oraz mamy świadomość naszego wpływu na efektywność energetyczną. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezawodność w całym naszym łańcuchu dostaw.

Zajmujemy czołową pozycję na rynku pod względem dostarczania zintegrowanych produktów i usług surowcowo - energetycznych oraz innych innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów.

Enea Elektrownie Wodne

Grupa Enea w liczbach:

6,3 GW całkowitej zainstalowanej mocy elektrycznej;
26 503 GWh wytworzonej energii elektrycznej (netto) – wzrost o 5 530 GWh w stosunku do 2017 roku;
122,8 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami;
3 pola wydobywcze;
16,5 tys. Pracowników, którzy w codziennej pracy spełniają oczekiwania naszych Klientów.

Zajmowana pozycja na rynku jest wynikiem współpracy oraz uzyskiwanej synergii pomiędzy naszmi spółkami realizującymi określone funkcje i zadania.

OBRÓT TRADING DYSTRYBUCJA DISTRIBUTION WYTWARZANIE GENERATION WYDOBYCIE MINING
MODEL BIZNESOWY
WYDOBYCIE
 • Produkcja węgla kamiennego;
 • Sprzedaż węgla kamiennego;
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy.

Grupa Enea realizuje proces wydobycia węgla kamiennego za pośrednictwem spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA, która jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Spółka w ramach Grupy sprzedaje około 85 % swojej produkcji.

WYTWARZANIE
 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę i biogaz;
 • Wytwarzanie ciepła;
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła;
 • Obrót energią elektryczną.

W procesy wytwórcze zaangażowane są elektrownie zlokalizowane w Kozienicach i Połańcu, elektrociepłownia w Białymstoku, Miejska Energetyka Cieplna w Pile i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach, farmy wiatrowe znajdujące się w miejscowości Bardy, Darżyno i Baczyna, 21 elektrowni wodnych oraz biogazownie usytuowane w Gorzesławiu i Liszkowie.

DYSTRYBUCJA
 • Dostarczanie energii elektrycznej;
 • Planowanie i zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej;
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej;
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi.

Dystrybucja energii odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej na podstawie udzielonej spółce Enea Operator koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

OBRÓT

Obrót detaliczny:

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym;
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów;
 • Całościowa obsługa Klienta.

Obrót hurtowy:

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego;
 • Działania na rynkach produktowych;
 • Zapewnienie dostępu do rynków hurtowych.

Obrót detaliczny energią elektryczną jest realizowany przez Enea SA za pośrednictwem biur sprzedaży Klientom biznesowym i 32 nowoczesnych Biur Obsługi Klienta.