Zajmowana pozycja na rynku jest wynikiem współpracy oraz uzyskiwanej synergii pomiędzy naszymi spółkami. 
Nasze podmioty zależne, zgodnie z posiadanymi kompetencjami realizują określone funkcje i zadania biznesowe.

W ramach Grupy Enea funkcjonuje 6 wiodących podmiotów:

  • Enea SA (obrót energią elektryczną);
  • Enea Operator Sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej);
  • Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i Enea Elektrownia Połaniec SA (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej);
  • Enea Trading Sp. z o.o. (handel hurtowy energią elektryczną);
  • Lubelski Węgiel Bogdanka SA (wydobycie węgla).

Pozostałe podmioty Grupy świadczą działalność pomocniczą w odniesieniu do wymienionych spółek. W strukturze Grupy Enea uwzględniono również udziały mniejszościowe w podmiotach posiadane przez spółki zależne od Enea SA, tj. w szczególności Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Enea Elektrownia Połaniec SA oraz Lubelski Węgiel Bogdanka SA.