Kluczowym elementem wpływającym na rozwój gospodarki krajowej są inwestycje w infrastrukturę energetyczną, która w sposób dodatni wpływa na wzrost Produktu Krajowego Brutto.

Budowa Elektrowni Ostrołęka C – fakty, założenia i cele

Aktywnie wpływamy na bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój gospodarczy kraju realizując projekt budowy Elektrowni Ostrołęka C.

  • Kontrakt został podpisany 12 lipca 2018 roku w Ostrołęce;
  • Powstanie stabilny, wysokosprawny, opalany węglem kamiennym, o niskoemisyjnym źródle energii i mocy 1000 MW, blok energetyczny;
  • Inwestycja oparta została o nowoczesne technologie, spełniające najwyższe standardy środowiskowe;
  • Pierwsza synchronizacja nowego bloku nastąpi w 2023 roku;
  • Zaprojektowany pod kątem maksymalnej elastyczności pracy, krótkiego czasu uruchamiania, szybkości zwiększania i zmniejszania obciążenia;
  • Wykorzystane technologie pozwolą na pełne zagospodarowanie ubocznych produktów spalania.