Otoczenie i partnerzy

NASI INTERESARIUSZE

Otoczenie i partnerzy

Sercem naszych procesów wytwórczych są elektrownie w Kozienicach i Połańcu oraz zakłady energetyki cieplnej znajdujące się w Białymstoku, Pile i Obornikach. To tutaj realizowane są główne procesy wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Procesy produkcyjne odbywające się w ramach łańcucha dostaw są skomplikowane i obarczone wieloma procedurami.