Środowisko

NASI INTERESARIUSZE

Środowisko

W procesach produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, a także cieplnej korzystamy z zasobów naturalnych, wpływając tym na środowisko przyrodnicze. Działając w harmonii z otoczeniem, wdrażamy różnorodne rozwiązania i realizujemy szereg inicjatyw, pozwalających na prowadzenie naszej działalności w sposób zrównoważony.