List Prezesa Zarządu

NOWE WYZWANIA

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

z satysfakcją przekazuję Państwu Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za rok 2018, który podsumowuje osiągnięte wyniki w kluczowych obszarach naszej działalności. Miniony okres był czasem wytężonej pracy i wymagał zaangażowania w wielu obszarach. Firmy z sektora elektroenergetycznego, w tym Grupa Enea, musiały sprostać nowym wyzwaniom i dostosować się do nich.