NOWE WYZWANIA

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

z satysfakcją przekazuję Państwu Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za rok 2018, który podsumowuje osiągnięte wyniki w kluczowych obszarach naszej działalności. Miniony okres był czasem wytężonej pracy i wymagał zaangażowania w wielu obszarach. Firmy z sektora elektroenergetycznego, w tym Grupa Enea, musiały sprostać nowym wyzwaniom i dostosować się do nich.

Zrównoważony rozwój

Naszą działalność opieramy na zasadach zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którymi podejmujemy odpowiedzialne decyzje względem efektywności ekonomicznej, Pracowników, środowiska oraz relacji z otoczeniem. Jesteśmy świadomi tego, że nasze decyzje wywierają wpływ na teraźniejszość, ale również na przyszłość. Dzisiaj kreujemy wszystko to, co po nas pozostanie, a z czego będą korzystać dalsze pokolenia.

POTENCJAŁ GRUPY ENEA

Model biznesowy

Czujemy się odpowiedzialni za rozwój gospodarki oraz mamy świadomość naszego wpływu na efektywność energetyczną. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezawodność w całym naszym łańcuchu dostaw.

POTENCJAŁ GRUPY ENEA

Strategia

Stale dostosowujemy się do otoczenia rynkowego, będąc aktywnym uczestnikiem pozytywnych zmian w polskiej gospodarce. Naszym celem jest rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii. 

ETYKA I RÓWNOUPRAWNIENIE

Wartości Grupy Enea

Naszą kulturę organizacyjną tworzymy w oparciu o wspólne wartości uwzględniające prawo i oczekiwania wszystkich grup Interesariuszy. Postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami. Szanujemy poglądy naszych Pracowników oraz zapewniamy im równe szanse i jednakowe traktowanie. 

NASI INTERESARIUSZE

Otoczenie i partnerzy

Sercem naszych procesów wytwórczych są elektrownie w Kozienicach i Połańcu oraz zakłady energetyki cieplnej znajdujące się w Białymstoku, Pile i Obornikach. To tutaj realizowane są główne procesy wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Procesy produkcyjne odbywające się w ramach łańcucha dostaw są skomplikowane i obarczone wieloma procedurami. 

NASI INTERESARIUSZE

Społeczeństwo

W ramach działalności w obszarze społecznym podejmujemy szereg inicjatyw. Angażujemy się w te, które nastawione są na budowanie realnej wartości dla otoczenia. Przemyślane kampanie społeczne, obejmują swoimi zakresem ochronę środowiska, bezpieczeństwo, sport, edukację dzieci i młodzieży, pomoc osobom potrzebującym oraz kulturę i sztukę.

NASI INTERESARIUSZE

Klienci

Relacje z klientami

Każdego dnia nasze produkty i usługi docierają do milionów Klientów. Od jakości i dostępności naszych usług zależy komfort ich życia i pracy. Dostosowujemy nasze działania do potrzeb i oczekiwań Klientów.

NASI INTERESARIUSZE

Środowisko

W procesach produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, a także cieplnej korzystamy z zasobów naturalnych, wpływając tym na środowisko przyrodnicze. Działając w harmonii z otoczeniem, wdrażamy różnorodne rozwiązania i realizujemy szereg inicjatyw, pozwalających na prowadzenie naszej działalności w sposób zrównoważony. 

NASI INTERESARIUSZE

Pracownicy

Pracownicy są dla nas kluczowym zasobem, dzięki któremu mamy możliwość kształtowania i rozwoju naszej organizacji. Zależy nam na tworzeniu przyjaznego miejsca pracy, dającego naszym Pracownikom satysfakcję z bycia częścią Grupy Enea.