Glossary beginning with D

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

Diaporama

Rodzaj pokazu multimedialnego z wykorzystaniem zdjęć oraz podkładu muzycznego prezentująca pewne zagadnienie oraz jego kontekst w spójnym scenariuszu i przekazie.