Glossary beginning with R

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

Raport Dobrych Praktyk

Jest jedyną najważniejszą publikacją na polskim rynku w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze i niekomercyjne.

Rewolucja przemysłowa 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa (niem. Industrie 4.0) - pojęcie, które oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększenie wydajności wytwarzania. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle, którego ideą jest organizowanie łańcucha wartości wykorzystując przy tym nowoczesne technologie.