Glossary beginning with P

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Właściciel sieci najwyższych napięć w Polsce.